Våre dyr

VÅRE DYR

 

SAU • KU • HØNS • HEST

 

Vi ønsker å produsere maten din med norske raser!

 

De fleste av dyra våre er gammelnorske utrydningstruede raser.

Vi jobber for at disse dyrene skal kunne brukes i Norsk landbruk, slik som før.

Både kurasene, sauene og hønsene, ja til og med hestene vi har finner du på lista over utryddningstruede dyrearter, og deres fremtid er usikker.

Men så lenge det finnes ildsjeler med interesse for disse rasene er det ennå håp. Dette er raser som gjennom århundrer har vært med på å brødfø familier og bygge landet.

At industrialiseringen i landet har tatt så av, så produksjonen må være så stor, så det ikke lenger er plass til disse rasene er trist!

© Copyright 2015. All Rights Reserved.