I fjøset

SAUENE

NORSK HVIT • FARGET SPÆL

 

I sauefjøset har vi mellom 40-50 søyer av rasen Norsk Hvit sau, og noen få innslag av farget spæl.

Fra påske å utover lammer sauene. Om sommeren slippes sauene i Løtenfjellet, hvor de går til begynnelsen av september.

Sauene får jevnlig tilsyn, de fleste går med gps-sender så vi hele tiden skal vite hvor de er, da rovdyr som ulv og bjørn blir en større og større utfordring for oss som bruker utmarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'KUENE

 

 

I fjøset har vi 11 mjølkekuer og en rekke ungdyr, hvor noen av dyra er av gammelnorske utrydningstruet kurase. Dette er en rase som før var vanlige i norske fjøs, men som måtte vike plass da rasjonaliseringen skjedde i landbruket og den moderne NRF-kua inntok båsplassene.

 

Telemarkskua er vår eldste husdyrrase og ble definert som egen rase allerede på 1850-tallet. Telemarkskua er ei lita ku, med relativt store horn. Den er som regel rød med hvit ål (hvit stripe langs ryggen) og ofte dropler/prikker i ansiktet. I dag finnes det ca 330 telemarkskuer på landsbasis. Telemarkskua var tidligere å finne over hele landet og var ei vanlig ku her på Hedmarken. Av telemarkskuene våre har vi en rekke 1. premierte kuer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØNS

 

Vi har ca 25-30 verpehøns. De fleste er brun og hvit lohmnan, men vi har også innslag av jærhøns , svart minorka og plymouth rock. Hønene våre er vel bereiste , da de også selvfølgelig er med til setra om sommeren :)

 

 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.